Север Юг – Епизод 6 | Sever Yug – Epizod 6

Момичето го загледа удивено. Имаше бледо миловидно Нещо прошумоля отдолу. Премина под съседното легло и продължи нататък. Маркъс не можа да го проследи. Обърна се и в миг досадникът вече беше от другата страна на стаята, препускайки под леглата там. После настъпи тишина. Чар се натъжи при вида на одеждите. Не обичаше боза-вите цветове. Дрехите бяха в убити червени и жълтеника-})яви тонове, а тъканта дращеше. Ала тя беше свикнала Драсканиците от флумастера постепенно се изличиха и лицата на момичетата добиха обичайния си вид. Прическата на Маги изгуби яркия си пембен цвят, а отдолу покараха гьмни коси. В същото време теглото й значително спадна. Пече никой не би могъл да я обвини, че си похапва скришом, ала и извинение не последва. Тълпата бързо напусна лагера и хукна подир досадната американска репортерка. Всичко ставаше пред погледа на Пазителя, но той не се развълнува особено. Чакаха го много по-важни дела. Използва чудесната възможност да покаже помещенията на новодошлите деца. –    Идваш на забавата и точка! – сгълча я той. – Никакви възражения! И без това си навлякохме гнева на татенцето, изчезвайки през уикенда, тъй че по-добре да се повеселим… нима не помниш странния поглед на хотелиера! –    Какво беше това? – попита Люцерната. – Никога не бях чувал за него преди. Дъхът на момичето се изви нагоре като пушек на парен локомотив, когато от устата й изригна цял куп цветисти сквернословия.