Север Юг – Епизод 47 | Sever Yug – Epizod 47

-    Защо не дойде в парка? – провикна се Реджи, когато се озова на площадката. – Защо не дойде на срещата? Какво става тук? –    Какви бяха онези създания? – попита Чар. –    Не се бой! – каза тя. – Ако беше опасно, нямаше да позволим на приятелката ти да язди с маратонки. Затова изобщо няма нужда от шапки. • нирсил космата физиономия, отворила уста. Децата обърнаха глави към него. Ръцете на хлапаците бяха скръстени или пъхнати дълбоко в джобовете. Чар се надяваше на внимание и чакаше почтително. Извивайки глава сладко и изкусително, както умееше, тя позираше и през цялото време се чудеше къде ли са изчезнали камерите. Маркъс се разположи зад нея и се любуваше на гледката. Джоди отпусна глава и се сгуши в жилетката си. Алесдър погледна към надутото човече, което се взираше в тях над очилата си, и си затананика мелодията от „Татко на фронта“11. –    Знаеш ли – каза Саймън, пресушавайки коктейла си с добре заучено килване на главата. – Ние тук сме бедните роднини, драга моя. Това е каймакът на обществото. Няма да ми стигне светската хроника за цяла седмица, за да попълня само буквите след имената им. Хайде да се поразтъпчем и да видим дали не бихме могли да зърнем нашия ,дяволски“ домакин. –    Уместен въпрос, госпожице – отвърна лаконично той. -Не знам защо и ти, и другите не бяхте удостоени с честта да се присъедините към нас в Двора, но това е факт. Сега ви предлагам да се насладите на останалите празненства днес. Утре трябва да станем рано – колата ще бъде вече тук. И нека пак веселие настане!