Север Юг – Епизод 40 | Sever Yug – Epizod 40

-    Кой е там? – обади се внезапно някой. Пазителя слизаше от кулата. Докато стигне долу, вече Гн-шо останал без дъх и доскорошната му уплаха премина в p i щразнение. Видя ножа у Лий и нареди на Капитан Пискун ш сс погрижи за него. Пунчинело размаха копието и младеете хвърлиха оръжията си. –    По дяволите! – каза Джоди. – Не мога да го направя. Не е безопасно! Това беше най-големият плод досега – достатъчно голям, за да препълни кошницата й. Кристина събра смелост и се отправи към него. Нещо я перна леко по челото, но тя просто махна с ръка и се пресегна за най-месестия минчет. Плодът се отдели лесно от стъблото и тя внимателно го сложи в кошницата. После понечи да откъсне и следващия, но пръстите й се омотаха в някаква тънка лепкава мрежа. –    Провери ли в онзи автобус? – продължи Маркъс. -Нищо не ми лови окото. Само още хлапета и една грозотия в зелено. Блондинката е единственото нещо, което си струва. Намръщен здравеняк – арабин с фес – ги приветства с кимане и мълчаливо ги покани да влязат. Естел повдигна изписаните си вежди. Добре известен като почитател на екзотичното, мистър Фелоус и този път не беше изневерил на себе си. Преддверието беше богато украсено. По тапицираните стени бяха окачени кожи и глави на животни, които тя беше виждала само в зоологическата градина, а върху перилата надолу се беше разположил цял питон. Щом повдигна глава, за да покаже, че е жив, възхищението й премина в лека уплаха. Разтреперан и блед, Пазителя се отърси и отново си взе папката. Това го накара да се почувства по-добре. Покатери се с мъка на сцената, призова за тишина и изгледа сурово децата. Пред очите им се нижеше процесия от горски обитатели: животни и разни причудливи твари. Най-отпред величествено се носеше ръждива на цвят кошута. На гърба й се виждаха трима миньори гноми. Бяха братя, които диреха под