Север Юг – Епизод 39 | Sever Yug – Epizod 39

Реджи замръзна на мястото си. Защо не беше по-пред-пазлив? Чар потръпна от ужас и той я прегърна. –    Иначе би било неприлично – наставляваше ги Пазителя. – Само мъжете възсядат конете. Бутайки пазарска кошница пред себе си, Кристина се провираше на лакти. Бодлите драскаха ръцете й и се зака чаха в косата й, но тя не биваше да излезе оттам, докато не си е напълнила кошницата. Промушвайки се между два дебели ствола, тя потръпна, когато някакъв шип я одра по врата. Точно тогава съзря в тъмното цял грозд узрели сивкави плодове и забрави за болката. Алесдър сериозно се замисли дали умът на момчето не е в гащите. Той я изгледа загадъчно и тъй като се бяха озовали пред отворените врати, Естел се отказа да го разпитва повече. Всички се попипаха по главите и видяха, че пръстите им са в кръв. Повечето потръпнаха от ужас и погнуса. Осем деца от групата се разсмяха. Гората се намираше върху нисък хълм. Малко по-надолу между обсипаните със сняг дървеса се извиваше пътека. По нея се движеха някакви фигури и Маги стисна устни навреме, за да не възкликне възторжено.